Кръгла маса относно трафика на хора ще се проведе в София

Сдружение „Самаряни“ получи покана за участие в заключителна кръгла маса на която ще бъдат отчетени постигнатите резултати  по проект „Пълно 6“. Събитието ще се проведе на 08 юни 2010 г., 10:00 часа, в офиса на Националната комисия за борба с трафика на хора, бул. „Г. М. Димитров“,  гр. София. Организатори на кръглата маса са Сдружение“Фейс  ту  фейс“ и Националната комисия за борба с трафика на хора.  Събитието ще бъде открито от заместник министър-председателя и председател на Националната комисия г-н Цветан Цветанов.

По време на проекта се създаде работна мрежа от ученици, която разпространи превантивна информация  за трафика на хора в градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Етрополе, Кърджали, Монтана, Петрич, София и Стара Загора и съседни по-малки общини, превръщайки се в механизъм за предотвратяването на трафика на хора и деца в районите на изпълнение /северозападен, южен-централен, североизточен, югоизточен, югозападен/. Чрез организирането на съпътстваща дейностите информационна кампания на местно и национално ниво беше наблегнато на една от основните причини за трафика на хора – ниската осведоменост на общетсвото относно рисковете от попадане в схеми на нелегална миграция и трафик на хора.  Целта на кръглата маса е да събере всички заинтересовани институции, пред които да бъде представен използваният модел на работа в партньорство със социално отговорна медия /Нова телевизия/, както и да бъде получена експертна обратна връзка за използвания механизъм и ефективен анализ на свършената работа.