88% от смъртните случаи на домашно насилие са извършени със законно притежавано оръжие

София /КРОСС/
88% от смъртните случаи на домашно насилие са извършени със законно притежавано оръжие. Това заяви председателят на Алианса за защита от домашно насилие Геновева Тишева, предаде репортер на Информационна агенция КРОСС. Това е причината от Алианса да внесат предложения за допълнения в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

От организацията предлагат лица, за които има данни, че са извършвали домашно насилие да не могат да притежават оръжие, както и да се разрешава да се придобива и съхранява оръжие на лице, което е осъждано за престъпление от общ характер , както и за средна телесна повреда в наказателно производство от частен характер или срещу него е образувано наказателно производство за престъпление от общ характер или е образувано наказателно производство от частен характер за извършена телесна повреда. Друго предложение е и лицето, което притежава оръжие да не са му налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие през последните 3 години. От Алианса предлагат още да се обмисли нов текст в Преходните и заключителните разпоредби, с който да се направи промяна в Закона за защита от домашното насилие по посока въвеждане като специална мярка за защита да се отнема оръжието притежавано от насилниците. По думите на Тишева в много европейски държави тези предложения се прилагат и така значително са намалели смъртните случаи на домашно насилие. Някой от рисковите фактори за смъртните случаи в световен мащаб в резултат от домашно насилие са: раздялата със съпруга, депресия, история на домашното насилие, заплахи за извършване на самоубийство или опити за самоубийство, маниакално поведение, контрол върху действията на жертвата, злоупотреба с алкохол или употреба на наркотици, опити за изолиране на жертвата. Според Тишева с направените промени в Закона за домашното насилие има повече присъди и се работи по ефективно. За 2009 година са образувани 1244 дела. От тях малко над 1000 са завършените дела. По думите на Тишева с така направените промени законът работи по бързо, като обясни, че 681 дела са приключили за по-малко от 3 месеца. От Алианса констатираха, че дирекциите за социално подпомагане не изпълняват достатъчно оптимално правомощията си. В Пловдив например, няма образувани дела за домашно насилие. Катя Кръстанова от "Анимус" заяви, че досега дирекциите за социално подпомагане са били препятствани от факта, че са поемали всички разходи по делата. С новите промени в закона това е преодоляно, но дирекциите продължават да не взимат страна при такива случаи. Тяхното безучастие проличава при случаите когато майката не може да защити себе си и децата си от насилника в семейството и дирекциите за социално подпомагане не поемат случая. Тя заяви още, че 30% от обажданията на горещата линия на асоциацията са от възрастни хора насилвани от синовете и дъщерите си.

Като основен проблем за възпрепятстването на работата на ,неправителствените организации беше посочена липсата на финансиране от страна на държавата. Станимира Хаджимитова от Българския фонд за жените заяви, че досега организациите се финансират с помощта на чужди инвеститори. По думите й държавата може да осигури финансиране чрез средства от структурните фондове