Значим жест

Кризисен център

"Стойността на един човек се измерва в това, което е способен да даде, а не в това, което е способен да вземе." Алберт Айнщайн.

Ние, от Сружение "Самаряни" сме изключително радостни и благодарни, че в нашия професионален път, в част, от който подкрепяме жени и деца, преживели насилие, срещаме и сме придружавани от верни дарители и партньори!

Вече 15 години ние управляваме най-големия Кризисен център в страната ни - "Самарянска къща". В него се осъществява кризисно настаняване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца. Изпаднали в състояние на силен стрес, след преживяно насилие, останали без подслон, доходи, емоционална или материална подкрепа от близки хора, идвайки в Кризисния център, в една защитена среда, жените и децата им получават напълно безплатно необходимата им психо-социална помощ и професионална подкрепа в процеса на възстановяването им.  Но често пред нас застават множества предизвикателства, част от които финансови. В такива моменти безценната подкрепа на дарители като "Книжарници Мистрал" е безценна. Навременната помощ често дава възможност на жените да намерят сили и да продължат живота си без насилие или да придобият увереност, че могат да се справят в нови условия и да се грижи успешно за своите деца, за да им осигурят детство, което не боли...

Чрез една малка касичка, поставена в един от обектите на "Книжарници Мистрал", и благодарение на дарените жълти стотинки от рестото на клиентите, се случват значими неща за деца, които са скрили преживяното насилие в сърцата си или за майки, в които се е загнездил страх и несигурност. 

При поредното отваряне на пълната касичка, наброяваща монети на стойност 143,29 лв, ние знаем, че още едно предизвикателество ще бъде преодоляно, че още някой ще получи възможност, че още една детска съдба ще бъде повлияна, че има самарянски сърца в нашата общност, готови да направят нещо малко, но значимо.

Благодарим ви, приятели от "Книжарници Мистрал"!