Първи интерактивен център „В света на ранното детство“

Интерактивен център
На 14 септември, в гр. Русе бе открит първият в България интерактивен център „В света на ранното детство“ – в подкрепа на родители, педагози и социални работници“ от сдружение „Еквилибриум“. В събитието от сдружение "Самаряни" участие взеха г-н Пенчо Минакиев, старши социален работник и г-жа Мария Данева, координатор дейности.

Този център не е детска градина. Не е просто обучителен или ресурсен център. Това е място за срещи на семейства с малки деца и неформална среда за обмяна на опит между специалисти. Ученето чрез игра и изследването се отнася както за децата, така и за възрастните. Новаторството на сдружение „Еквилибриум" е, че вкарва природата във вътрешните пространства - Семейният център за ранно детско развитие е изграден изцяло с природни материали. В него хората работят, децата играят, родителите и възрастните също играят в една природна среда, а със звук и светлина се постигат различни усещания за различни пространства, за различни сезони. Това е и учебна среда за възрастни, които са родителите или специалистите.

По време на събитието бе проведена и официалната церемония по откриването на интерактивния център. Патньорите на Еквилибриум от Шотландия, Швеция и Дания представиха иновативните подходи, които ще бъдат използвани в новия център. Сред официалните гости бяха и представителите на финансиращата организация - Фондация „Велукс“.