Клуб "Зараза" навърши 7 години!

Клуб Зараза

Клуб "Зараза" днес навърши 7 години!

Клуб "Зараза" е сформиран в Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора, през 2009 г., по Програма на Министерството на здравеопазването - "Превенция и контрол на HIV/СПИН", финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. До края на 2015 г., клуб "Зараза" изпълненяваше дейности по Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора”.

Когато днес погледнем към клуб "Зараза" виждаме десетки млади, динамични, интересни и различни тинейджери и млади хора от Стара Загора, обучени по подхода "Връстници обучават връстници", можещи за работят на терен, да провеждат интерактивни обучения, заинтересовани, и не безразлични, обединени от идеята за популяризиране и информиране по горещи теми като "ХИВ/СПИН и сексуално преносими инфекции".

Бъдете все така успешни, успяващи и креативни, скъпи доброволци!