Не можеш да имаш всичко, Ан Ландърс

Не можеш да имаш всичко. Къде ще го сложиш?