Никога не съм мислил да пиша за репутация и чест, Лудвиг Ван Бетовен

Никога не съм мислил да пиша за репутация и чест. Това, което тая в сърцето си трябва да излезе. Това е и причината да композирам.