Моли се така...

Моли се така, сякаш всичко зависи от Бог, но работи така, сякаш всичко зависи от теб.