Категории

Автори

Интелигентност

Въпросът за интелигентността, Неизвестен автор

Въпросът за интелигентността. Тя е толкова голям дар, толкова тежко бреме! Интелигентността разделя човешките общества повече от немотията и богатството, като ги прави приятели или врагове. Глупакът се бои и мрази интелигентния. Колкото и добър да е, умният човек трябва да знае, че неговата доброта не ще му спечели любовта на тези, чийто ум стои по-долу от неговия.

Хората престават да мислят, Дидро

Хората престават да мислят, когато престанат да четат.

След Христос никому не е простено да казва..., Слави Трифонов

След Христос никому не е простено да казва: „Който не е с мен, е против мен”. Подобен маниер на говорене несъмнено настройва мислещите хора...