About the Samaritanship

За самарянската идея почерпихме вдъхновение от разказаната притча в Библията, записана в Евангелието от св. Лука, 10 глава, 25 - 37 стихове. Според нея Исус Христос бил предизвикан от един религиозен водач да коментира някои от най–фундаменталните въпроси, свързани със смисъла на човешкото съществуване – оправданието пред Бога, стремежът към вечен живот и взаимоотношенията ни с ближните. В отговор на това Христос разказал притчата за добрия самарянин.